Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n102 N Informácie o bezpečnosti Počítač ❑ ❑ ❑ ❑ Počítač používajte na pevnom stabilnom povrchu. Počítač nepoužívajte priamo na kolenách. Teplota spodnej časti jednotky sa môže počas bežnej prevádzky zvýšiť a po dlhšom čase môže byť takéto používanie nepohodlné alebo spôsobiť popáleniny. Zabezpečte primerané prúdenie vzduchu, aby sa predišlo vnútornému prehriatiu počítača. Počítač neumiestňujte na pórovité povrchy, napríklad na handry, posteľné plachty, pohovky, postele ani do blízkosti záclon, ktoré môžu zablokovať jeho vetracie prieduchy. Používajte iba uvedené periférne zariadenia a prepojovacie káble. Napájací zdroj ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Sieťový adaptér neumiestňujte do blízkosti pokožky. Ak sa sieťový adaptér zahrieva a spôsobuje nepohodlie, premiestnite ho ďalej od svojho tela. Na napájaciu šnúru neukladajte ťažké predmety, aby nedošlo k požiaru. Šnúru vyťahujte zo sieťovej zásuvky za zástrčku. Nikdy neťahajte za samotnú šnúru. Ak zamýšľate počítač dlhší čas nepoužívať, odpojte ho od sieťovej zásuvky. Keď sa sieťový adaptér nepoužíva, odpojte ho od sieťovej zásuvky. Zabezpečte, aby sieťová zásuvka bola dobre prístupná.

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n103 N Batéria ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batérie nenechávajte v prostredí s teplotou vyššou ako 60 °C, napr. v aute zaparkovanom na slnku alebo vystavené priamemu slnečnému žiareniu. Určité nabíjateľné batérie nespĺňajú štandardy kvality a bezpečnosti spoločnosti Sony. Z bezpečnostných dôvodov funguje tento počítač iba s originálnymi batériami značky Sony určenými pre tento model. Ak doň vložíte batériu od iného výrobcu, batéria sa nenabije a počítač nebude fungovať. Batériu chráňte pred všetkými tepelnými zdrojmi. Batériu udržujte suchú. Nepokúšajte sa batériu otvárať ani rozoberať. Batériu nevystavujte akýmkoľvek mechanickým nárazom, akým je dopad na tvrdý povrch. Ak počítač nepoužívate dlhší čas, batériu vyberte z počítača, aby ste predišli jej poškodeniu. Ak ste batériu nepoužili dlhšiu dobu, zvyšná výdrž batérie môže byť krátka. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Batéria sa postupne vybíja, dokonca aj keď sa nepoužíva. K počítaču pripojte sieťový adaptér a pred jeho opätovným použitím batériu opätovne nabite. Slúchadlá ❑ ❑ Bezpečnosť cestnej premávky – slúchadlá nepoužívajte pri šoférovaní, bicyklovaní ani riadení akéhokoľvek motorového vozidla. Predstavuje to bezpečnostné riziko a v niektorých oblastiach je to ilegálne. Prehrávanie hlasnej hudby môže byť nebezpečné aj pri chôdzi, osobitne na priechodoch pre chodcov. Predchádzanie poškodeniu sluchu – vyhýbajte sa používaniu slúchadiel pri vysokej hlasitosti. Špecialisti na sluch neodporúčajú súvislé hlasné počúvanie po dlhšiu dobu. Ak pociťujete zvonenie v ušiach, znížte hlasitosť alebo slúchadlá prestaňte používať.