Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Informácie o bezpečnosti n104 N „Memory Stick“ Médiá „Memory Stick“ a redukcie na médiá „Memory Stick“ skladujte mimo dosahu detí. Je tu nebezpečenstvo prehltnutia.

Preventívne opatrenia > Informácie o starostlivosti a údržbe n105 N Informácie o starostlivosti a údržbe Počítač ❑ ❑ Skrinku počítača čistite mäkkou tkaninou, ktorá je suchá alebo mierne navlhčená riedkym roztokom saponátu. Nepoužívajte žiadne brúsne bloky, čistiace prášky ani riedidlá ako lieh alebo benzín, pretože môžu poškodiť povrchovú úpravu počítača. Pred čistením počítača nezabudnite odpojiť sieťový adaptér a vybrať batériu. Obrazovka LCD Na utieranie obrazovky LCD používajte mäkkú suchú tkaninu. Drhnutie by mohlo obrazovku poškodiť. Vstavaná kamera Ochranný kryt šošovky vstavanej kamery čistite ofukovacím štetcom alebo mäkkou kefkou. Ak je kryt veľmi znečistený, utrite ho mäkkou suchou tkaninou. Kryt nedrhnite, pretože je citlivý na tlak. Disky ❑ ❑ ❑ Správna starostlivosť o disk je nevyhnutná na zabezpečenie jeho trvalej spoľahlivosti. Nepoužívajte rozpúšťadlá (ako napr. benzín, riedilo, alkohol, komerčne dostupné čistiace prostriedky alebo antistatický sprej), ktoré môžu spôsobiť poškodenie disku. Pri bežnom čistení chyťte disk za okraj a mäkkou tkaninou poutierajte povrch smerom od stredu k okraju. Ak je disk veľmi znečistený, navlhčite mäkkú tkaninu vodou, dobre ju vyžmýkajte a použite ju na utretie povrchu disku smerom od stredu k okraju. Akúkoľvek zvyšnú vlhkosť utrite suchou mäkkou tkaninou.