Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Preventívne opatrenia >

Preventívne opatrenia > Zaobchádzanie s obrazovkou LCD n108 N Zaobchádzanie s obrazovkou LCD ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Obrazovku LCD nenechávajte otočenú smerom k slnku. Mohlo by ju to poškodiť. Keď počítač používate v blízkosti okna, zabráňte tomu, aby naň dopadalo priame slnečné žiarenie. Povrch obrazovky LCD nepoškriabte ani naň nevyvíjajte tlak. Mohlo by dôjsť k poškodeniu. Používanie počítača pri nízkej teplote môže viesť k vytvoreniu reziduálneho obrazu na obrazovke LCD. Toto nie je porucha funkcie. Keď sa obnoví normálna teplota počítača, obrazovka začne normálne fungovať. Reziduálny obraz môže vzniknúť na obrazovke LCD v prípade, že ten istý obraz je zobrazený dlhší čas. Po chvíli sa reziduálny obraz stratí. Na zabránenie vzniku reziduálneho obrazu sa dá použiť šetrič obrazovky. Počas prevádzky sa obrazovka LCD zohrieva. Ide o normálny jav, ktorý neznamená poruchu. Obrazovka LCD je vyrobená s použitím jemných technológií. Na obrazovke LCD však môžete vidieť trvalo zobrazené malé čierne alebo jasné (červené, modré alebo zelené) bodky. Toto je normálny výsledok výrobného procesu a neznamená poruchu funkcie. Nastavenie orientácie obrazovky LCD v okne Nastavenie počítača Tablet PC nemeňte ani v prípade, keď je takáto možnosť k dispozícii. Počítač by sa mohol stať nestabilný. Spoločnosť Sony nepreberá žiadnu zodpovednosť za akékoľvek poruchy vyplývajúce zo zmien nastavení. Na zatvorené veko obrazovky LCD nevyvíjajte tlak, pretože sa tým obrazovka LCD môže poškriabať alebo znečistiť.

Preventívne opatrenia > Používanie napájacieho zdroja n109 N Používanie napájacieho zdroja ❑ ❑ ❑ Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Nezdieľajte tú istú sieťovú zásuvku s iným prístrojom s vysokou spotrebou, napríklad s kopírovacím alebo skartovacím strojom. Dá sa kúpiť rozvodka s ochranou proti prepäťovým špičkám. Toto zariadenie pomáha predchádzať poškodeniu vášho počítača, ktoré môžu spôsobiť náhle prepäťové špičky, napr. počas búrky. Používajte sieťový adaptér dodaný s vaším počítačom alebo originálne výrobky značky Sony. Nepoužívajte žiaden iný sieťový adaptér, keďže by to mohlo spôsobiť poruchu funkcie.