Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Aktualizácia a zabezpečenie systému n124 N Ako udržiavať antivírusový softvér aktuálny? Softvérový program McAfee možno udržiavať v aktuálnom stave pomocou najnovších aktualizácií od spoločnosti McAfee, Inc. Najnovšie bezpečnostné aktualizácie prevezmete a nainštalujete nasledujúcim spôsobom: ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie. 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, McAfee a McAfee SecurityCenter. 2 Na aktualizáciu softvéru kliknite na tlačidlo umiestnené v ľavom hornom rohu okna. 3 Pri sťahovaní aktualizácií postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ďalšie informácie nájdete v Pomocníkovi k softvéru.

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n125 N Obnovenie Ako možno vytvoriť disky obnovenia? Disky obnovenia môžete vytvoriť pomocou nástroja VAIO Recovery Center. Disky slúžia na obnovenie výrobných nastavení počítačového systému. Disky vytvoríte kliknutím na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Recovery Center a Create Recovery Discs. ! Ak počítač nie je vybavený vstavanou optickou jednotkou, musíte pripojiť externú optickú jednotku (nie je súčasťou dodávky). Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch. Ako možno obnoviť výrobné nastavenia počítačového systému? Existujú dva spôsoby obnovenia počítačového systému: z diskov obnovenia alebo z oblasti na obnovenie. Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch. Ako možno znova nainštalovať pôvodný softvér a ovládače? Vopred nainštalovaný softvér a ovládače môžete obnoviť pomocou nástroja VAIO Recovery Center. Obnovíte ich kliknutím na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Recovery Center a Reinstall Programs or Drivers. Ďalšie informácie nájdete v príručke Sprievodca obnovou a odstraňovaním porúch.