Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Obnovenie n126 N Ako skontrolujem veľkosť oblasti na obnovenie? Vstavané úložné zariadenie obsahuje oblasť na obnovenie, v ktorej sú uložené údaje na obnovu systému. Veľkosť oblasti na obnovenie skontrolujte nasledujúcim postupom: 1 Kliknite na tlačidlo Štart, pravým tlačidlom myši kliknite na položku Počítač a vyberte možnosť Spravovať. 2 Kliknite na možnosť Správa diskov pod položkou Ukladací priestor na ľavej ploche. Veľkosť oblasti na obnovenie a celková veľkosť disku C sa zobrazia v riadku Disk 0 na strednej ploche.

Odstraňovanie porúch > Batéria n127 N Batéria Ako zistím stav nabíjania batérie? Môžete skontrolovať indikátor nabíjania, ktorý signalizuje stav nabíjania batérie. Ďalšie informácie nájdete v časti Nabíjanie batérie (str. 22). Kedy počítač používa napájanie zo siete? Keď je počítač pripojený k sieťovej zásuvke pomocou sieťového adaptéra, používa napájanie zo siete, dokonca aj keď je vložená batéria. Kedy treba opätovne nabiť batériu? Batériu nabite v týchto prípadoch: ❑ Batéria sa vybíja a blikajú indikátor nabíjania aj indikátor napájania. ❑ Batériu ste nepoužívali dlhší čas. Kedy treba vymeniť batériu? Ak sa po úplnom nabití batéria veľmi rýchlo vybíja, môže byť na konci svojej životnosti a mala by sa vymeniť. Treba mať obavy, keď je vložená batéria teplá? Nie. Pri napájaní počítača sa batéria zohrieva.