Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n136 N Čo robiť, ak sa druhé zariadenie Bluetooth nemôže pripojiť k môjmu počítaču? ❑ ❑ ❑ Pozrite si návrhy uvedené v časti Čo robiť, ak nemožno nájsť zariadenie Bluetooth, s ktorým chcem komunikovať? (str. 135). Skontrolujte, či sú druhé zariadenia autentifikované. Dosah môže byť kratší ako 10 metrov v závislosti od existujúcich prekážok medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu, operačného systému a používaného softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe. Prečo je pripojenie Bluetooth pomalé? ❑ ❑ ❑ ❑ Rýchlosť prenosu dát závisí od prekážok alebo vzdialenosti medzi oboma zariadeniami, kvality rádiového signálu a použitého operačného systému alebo softvéru. Váš počítač a zariadenia Bluetooth presuňte bližšie k sebe. Rádiové pásmo 2,4 GHz používané zariadeniami Bluetooth a WLAN používajú aj iné zariadenia. Zariadenia Bluetooth obsahujú technológiu na minimalizovanie rušenia z ostatných zariadení, ktoré používajú to isté pásmo. Komunikačná rýchlosť a dosah spojenia sa však môžu znížiť. Rušenie z ostatných zariadení môže tiež spôsobiť úplné prerušenie komunikácie. Možnosť vytvorenia spojenia je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami. Počítač môžete presunúť ďalej od prekážok alebo bližšie k pripojenému zariadeniu. Identifikujte a odstráňte prekážky medzi vaším počítačom a zariadením, s ktorým je spojený. Prečo nemožno používať služby podporované pripojeným zariadením Bluetooth? Pripojenie je možné iba v prípade služieb, ktoré podporuje aj počítač s funkciou Bluetooth. Ďalšie informácie o pripojení Bluetooth získate na lokalite Pomoc a technická podpora pre systém Windows.

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n137 N Môžem používať zariadenie s technológiou Bluetooth na palube lietadla? Pri používaní technológie Bluetooth váš počítač vysiela rádiový signál frekvencie 2,4 GHz. Na citlivých miestach, napríklad v nemocniciach a lietadlách, môžu platiť obmedzenia na používanie zariadení Bluetooth, aby nedochádzalo k rádiovému rušeniu. U personálu zariadenia si overte, či je povolené používať funkciu Bluetooth v počítači. Prečo nemôžem používať funkciu Bluetooth, keď sa prihlásim do počítača ako používateľ so štandardným používateľským kontom? Funkcia Bluetooth nemusí byť k dispozícii používateľovi so štandardným používateľským kontom v počítači. Prihláste sa do počítača ako používateľ s právami správcu. Prečo nemôžem používať zariadenia Bluetooth, keď prepnem na iného používateľa? Ak prepnete na iného používateľa bez odhlásenia sa zo systému, zariadenia Bluetooth nebudú fungovať. Pred zmenou používateľa sa odhláste. Zo systému sa odhlásite kliknutím na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Odhlásiť. Prečo nemôžem vymieňať vizitky s mobilným telefónom? Funkcia výmeny vizitiek nie je podporovaná.