Views
4 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Technológia Bluetooth n138 N Čo robiť, ak nepočujem zvuk zo slúchadiel, zvukovej karty alebo grafickej karty? Skontrolujte nastavenia ochrany SCMS-T. Ak slúchadlá, zvuková karta alebo grafická karta nepodporuje ochranu obsahu SCMS-T, musíte zariadenie pripojiť pomocou profilu A2DP (Advanced Audio Distribution Profile). Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia, ktoré chcete pripojiť pomocou profilu A2DP, a vyberte možnosť Control. 3 Kliknite na položku SCMS-T Settings. 4 Kliknutím zrušte začiarknutie políčka Connect to a device only if it supports SCMS-T content protection. Čo robiť, ak sa na paneli úloh nezobrazuje ikona zariadenia Bluetooth? ❑ ❑ Skontrolujte, či je v okne VAIO Smart Network prepínač vedľa položky Bluetooth nastavený na hodnotu On. Ak chcete zobraziť ikonu zariadenia Bluetooth na paneli úloh, postupujte podľa týchto krokov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Zariadenia a tlačiarne. 2 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu zariadenia Bluetooth a potom kliknite na položku Nastavenie zariadenia Bluetooth. 3 Kliknite na kartu Možnosti a začiarknite políčko Zobraziť ikonu zariadení Bluetooth v oblasti oznámení.

Odstraňovanie porúch > Optické disky n139 N Optické disky Prečo počítač zamrzne pri pokuse o načítanie disku? Disk, ktorý sa váš počítač pokúša čítať, môže byť znečistený alebo poškodený. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, kliknite na šípku vedľa tlačidla Vypnúť a tlačidlo Reštartovať, aby ste reštartovali počítač. ! Ak počítač vypnete pomocou kombinácie klávesov Ctrl+Alt+Delete, môžete prísť o neuložené údaje. 2 Disk vyberte z optickej jednotky. 3 Skontrolujte, či disk nie je znečistený alebo poškodený. Ak potrebujete disk očistiť, pozrite si pokyny v časti Disky (str. 105). Čo robiť, ak sa podávač optickej jednotky nevysunie? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je počítač zapnutý. Stlačte tlačidlo na vysunutie disku. Ak tlačidlo na vysunutie disku nefunguje, kliknite na tlačidlo Štart a položku Počítač, pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu optickej jednotky a vyberte možnosť Vysunúť. Ak žiadna z možností uvedených vyššie nefunguje, vložte tenký rovný predmet (napríklad spinku na papier) do otvoru na manuálne vysunutie na optickej jednotke. Skúste reštartovať počítač.