Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Dotykový panel n152 N Dotykový panel Čo robiť, ak dotykový panel nefunguje? ❑ ❑ ❑ Je možné, že ste pred pripojením myši k počítaču deaktivovali dotykový panel. Pozrite si časť Používanie dotykového panelu (str. 33). Skontrolujte, či k vášmu počítaču nie je pripojená myš. Ak sa ukazovateľ prestane hýbať počas používania softvérovej aplikácie, stlačením klávesov Alt+F4 zatvorte okno aplikácie. ❑ Ak klávesy Alt+F4 nefungujú, jedenkrát stlačte kláves s logom systému Windows a potom niekoľkokrát kláves ,. Pomocou klávesu M alebo m vyberte možnosť Reštartovať a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. ❑ ❑ Ak sa počítač nereštartuje, stlačte klávesy Ctrl+Alt+Delete, pomocou klávesov m a , vyberte šípku vedľa tlačidla Vypnúť, stlačte kláves Enter, pomocou klávesu M alebo m vyberte položku Reštartovať a stlačením klávesu Enter reštartujte počítač. Ak tento postup nebude fungovať, stlačte a podržte vypínač napájania, kým sa počítač nevypne. ! Vypnutie počítača pomocou klávesov Ctrl+Alt+Delete alebo vypínača napájania môže spôsobiť stratu neuložených údajov.

Odstraňovanie porúch > Klávesnica n153 N Klávesnica Čo robiť, ak je konfigurácia klávesnice nesprávna? Jazykové rozloženie klávesnice vášho počítača je vyznačené na baliacej škatuli. Ak po dokončení nastavenia systému Windows zvolíte inú regionálnu klávesnicu, konfigurácia klávesov nebude súhlasiť. Konfiguráciu klávesnice zmeníte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položku Ovládací panel. 2 Kliknite na položku Hodiny, jazyk a oblasť a potom na položku Zmeniť klávesnicu alebo iné metódy vstupu v časti Miestne a jazykové nastavenie. 3 Kliknite na položku Zmeniť klávesnice na karte Klávesnice a jazyky. 4 Nastavenia zmeňte podľa potreby. Čo robiť, ak nemožno na klávesnici zadať určité znaky? Ak nemôžete zadať znaky U, I, O, P, J, K, L, M atď., je možné, že je aktívny kláves Num Lk. Skontrolujte, či je zhasnutý indikátor Num lock. Ak indikátor Num lock svieti, pred zadaním týchto znakov stlačte kláves Num Lk.