Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Audio/video n156 N Čo robiť, ak nepočuť zvuk z výstupného zvukového zariadenia pripojeného k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel? ❑ ❑ Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia pripojeného k zásuvke, napríklad k zásuvke výstupu HDMI, zásuvke optického výstupu alebo ku konektoru slúchadiel, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobný postup nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 155). Ak z tohto výstupného zvukového zariadenia stále nepočujete žiaden zvuk, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: 1 Vykonajte kroky č. 1 až 4 uvedené v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 155). 2 Na karte Prehrávanie vyberte ikonu HDMI alebo S/PDIF a kliknite na tlačidlo Vlastnosti. 3 Kliknite na kartu Rozšírené. 4 Zvoľte vzorkovaciu frekvenciu a bitovú hĺbku (napríklad 48 000 Hz, 16 bitov), ktorú zariadenie podporuje. 5 Kliknite na tlačidlo OK. Prečo sa prerušenia zvuku a straty snímok objavujú počas prehrávania videí s vysokým rozlíšením, napríklad videí nahrávaných pomocou digitálnej kamery AVCHD? Prehrávanie videí s vysokou kvalitou vyžaduje výkonné hardvérové prostriedky počítača, napríklad procesor, grafický procesor alebo výkon systémovej pamäte. V závislosti od konfigurácie počítača môžu byť počas prehrávania videa niektoré operácie alebo funkcie nedostupné a môžu sa objaviť prerušenia zvuku, straty snímok a chyby prehrávania.

Odstraňovanie porúch > „Memory Stick“ n157 N „Memory Stick“ Čo robiť, ak v iných zariadeniach nemožno používať médiá „Memory Stick“ naformátované v počítači VAIO? Je možné, že médium „Memory Stick“ budete musieť opätovne naformátovať. Formátovaním vymažete z média „Memory Stick“ všetky údaje vrátane hudby, ktorá v ňom predtým bola uložená. Skôr ako opätovne naformátujete médium „Memory Stick“, vykonajte zálohu dôležitých údajov a skontrolujte, či médium „Memory Stick“ neobsahuje súbory, ktoré si chcete ponechať. 1 Údaje alebo snímky z média „Memory Stick“ skopírujte do vstavaného úložného zariadenia. 2 Médium „Memory Stick“ naformátujte podľa pokynov v časti Formátovanie média „Memory Stick“ (str. 46). Možno pomocou média „Memory Stick“ kopírovať snímky z digitálneho fotoaparátu? Áno. Môžete si aj pozerať videoklipy, ktoré ste nahrali pomocou digitálnych fotoaparátov kompatibilných s médiami „Memory Stick“. Prečo nemožno zapisovať údaje na médium „Memory Stick“? Niektoré verzie médií „Memory Stick“ sú vybavené ochranou proti zápisu, ktorá chráni údaje pred neúmyselným vymazaním alebo prepísaním. Skontrolujte, či spínač ochrany proti zápisu je vypnutý.