Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Odstraňovanie porúch >

Odstraňovanie porúch > Periférne zariadenia n158 N Periférne zariadenia Čo robiť, ak nemožno pripojiť zariadenie USB? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Skontrolujte, či je zariadenie USB zapnuté a používa vlastný zdroj napájania (ak sa to naň vzťahuje). Napríklad, ak používate digitálny fotoaparát, skontrolujte, či je batéria nabitá. Ak používate tlačiareň, skontrolujte, či je napájací kábel správne zapojený do sieťovej zásuvky. Skúste použiť inú zásuvku USB na vašom počítači. Mohol sa nainštalovať ovládač pre konkrétnu zásuvku, ktorú ste použili pri prvom pripojení zariadenia. Ďalšie informácie nájdete v príručke, ktorá bola dodaná s vaším zariadením USB. Pred pripojením zariadenia možno budete musieť nainštalovať softvér. K zásuvke skúste pripojiť jednoduché zariadenie s nízkou spotrebou ako napr. myš, aby ste vyskúšali, či vôbec funguje. Rozbočovače USB môžu spôsobiť, že zariadenie nebude fungovať z dôvodu chyby distribúcie napájania. Odporúčame zariadenie priamo pripojiť k vášmu počítaču bez rozbočovača.

Obchodné značky > n159 N Obchodné značky Obchodné značky vrátane, ale nie výlučne, značky SONY, loga SONY, značky VAIO a loga VAIO sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. „BRAVIA“ je obchodnou značkou spoločnosti Sony Corporation. a „Memory Stick“, „Memory Stick Duo“, „MagicGate“, „OpenMG“, „Memory Stick PRO“, „Memory Stick PRO Duo“, „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick Micro“, „M2“ a logo „Memory Stick“ sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Sony Corporation. Walkman je registrovanou obchodnou značkou spoločnosti Sony Corporation. Blu-ray Disc a logo Blu-ray Disc sú obchodnými značkami asociácie Blu-ray Disc Association. Intel, Pentium, Intel SpeedStep a Atom sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Intel Corporation. Microsoft, Windows, logo Windows a BitLocker sú obchodnými značkami alebo registrovanými obchodnými značkami spoločnosti Microsoft Corporation v USA a ďalších krajinách. i.LINK je obchodnou značkou spoločnosti Sony používanou iba na označenie toho, že výrobok obsahuje rozhranie IEEE 1394. Roxio Easy Media Creator je obchodnou značkou spoločnosti Sonic Solutions. WinDVD for VAIO a WinDVD BD for VAIO sú obchodnými značkami spoločnosti InterVideo, Inc. ArcSoft a logo ArcSoft sú registrovanými obchodnými značkami spoločnosti ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion je obchodnou značkou spoločnosti ArcSoft, Inc. ATI a ATI Catalyst sú obchodnými značkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc.