Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname > Pripojenie

Začíname > Pripojenie napájacieho zdroja n 18 N ✍ Ak chcete počítač úplne odpojiť od sieťového napájacieho zdroja, vytiahnite sieťový adaptér zo sieťovej zásuvky. Zabezpečte, aby sieťová zásuvka bola dobre prístupná. Ak zamýšľate počítač nepoužívať dlhšiu dobu, uveďte ho do režimu dlhodobého spánku. Pozrite si časť Používanie režimu dlhodobého spánku (str. 28).

Začíname > Používanie batérie n 19 N Používanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Vloženie alebo vybratie batérie Ako vložiť batériu 1 Počítač vypnite a zatvorte veko s obrazovkou LCD. 2 Poistku batérie LOCK (1) posuňte smerom dovnútra.