Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 22 N Nabíjanie batérie Batéria dodaná s počítačom nie je v momente dodávky úplne nabitá. Ako nabíjať batériu 1 Vložte batériu. 2 Pomocou sieťového adaptéra pripojte počítač k napájaciemu zdroju. Počas nabíjania batérie svieti indikátor nabíjania. Keď sa úroveň nabitia batérie priblíži vybratej maximálnej úrovni nabitia, indikátor nabíjania zhasne. Stav indikátora nabíjania Svieti oranžovou farbou Bliká spolu so zeleným indikátorom napájania Bliká spolu s oranžovým indikátorom napájania Rýchlo bliká oranžovou farbou Význam Batéria sa nabíja. Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Štandardný režim) Batéria sa blíži úplnému vybitiu. (Režim spánku) Došlo ku chybe batérie z dôvodu zlyhania alebo odistenia batérie. ! Batériu nabíjajte už od začiatku tak, ako je uvedené v tejto príručke.

Začíname > Používanie batérie n 23 N ✍ Batériu nechávajte v počítači, kým je priamo pripojený k sieťovému napájaciemu zdroju. Počas používania počítača sa batéria ďalej nabíja. Ak sa batéria vybíja a blikajú indikátor nabíjania aj indikátor napájania, mali by ste buď pripojiť sieťový adaptér a batériu opätovne nabiť, alebo počítač vypnúť a vložiť plne nabitú batériu. Počítač sa dodáva s lítium-iónovou batériou, ktorá sa dá kedykoľvek opätovne nabiť. Nabíjanie čiastočne vybitej batérie nemá vplyv na životnosť batérie. Životnosť batérie môžete predĺžiť pomocou aplikácie VAIO Control Center, a to povolením funkcie starostlivosti o batériu v časti Battery Charge Functions. Pri používaní niektorých softvérových aplikácií alebo periférnych zariadení sa počítač nemusí uviesť do režimu dlhodobého spánku, aj keď sa úroveň nabitia batérie zníži. Ak sa chcete vyhnúť strate údajov počas napájania počítača z batérie, mali by ste svoje údaje často ukladať a manuálne aktivovať niektorý režim správy napájania, napríklad režim spánku alebo režim dlhodobého spánku. Ak sa batéria vybije, kým je počítač v režime spánku, stratíte všetky neuložené údaje. Návrat do predchádzajúceho pracovného stavu nie je možný. Údaje by ste mali často ukladať, aby ste sa vyhli ich strate.