Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie batérie n 24 N Predĺženie životnosti batérie Keď sa počítač napája z batérie, môžete predĺžiť jej životnosť pomocou nasledujúcich postupov. ❑ Znížte jas obrazovky LCD počítača. ❑ Použite režim nízkej spotreby. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie režimov nízkej spotreby (str. 26). ❑ Zmeňte nastavenia napájania v časti Možnosti napájania. Ďalšie informácie nájdete v časti Používanie aplikácie VAIO Power Management (str. 93). ❑ Pomocou aplikácie VAIO Control Center nastavte tapetu v časti Long Battery Life Wallpaper Setting ako pozadie pracovnej plochy.

Začíname > Bezpečné vypnutie počítača n 25 N Bezpečné vypnutie počítača Počítač vypínajte správne, ako je popísané nižšie, aby ste sa vyhli strate neuložených dát. Ako vypnúť počítač 1 Vypnite všetky periférne zariadenia pripojené k počítaču. 2 Kliknite na tlačidlo Štart a potom na tlačidlo Vypnúť. 3 Zareagujte na akékoľvek varovné výzvy na uloženie dokumentov, berte zreteľ na ostatných používateľov a počkajte, kým sa počítač automaticky nevypne. Indikátor napájania zhasne.