Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Začíname >

Začíname > Používanie režimov nízkej spotreby n 28 N Používanie režimu dlhodobého spánku Ako aktivovať režim dlhodobého spánku Stlačte klávesy Fn+F12. Môžete tiež kliknúť na tlačidlo Štart, šípku vedľa tlačidla Vypnúť a položku Dlhodobý spánok. ! Nehýbte s počítačom, kým indikátor napájania nezhasne. Ako sa vrátiť do štandardného režimu Stlačte vypínač napájania. ! Ak vypínač napájania stlačíte a podržíte viac ako štyri sekundy, počítač sa automaticky vypne.

Začíname > Aktualizácia počítača n 29 N Aktualizácia počítača Počítač VAIO aktualizujte pomocou nasledujúcich softvérových aplikácií, aby pracoval efektívnejšie a bezpečnejšie. Aplikácia VAIO Update automaticky upozorní na nové aktualizácie zvyšujúce výkon počítača dostupné na Internete, prevezme ich a nainštaluje v počítači. ❑ Windows Update Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, Windows Update a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ❑ VAIO Update 5 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, VAIO Update 5 a postupujte podľa pokynov na obrazovke. ! Počítač musí byť pripojený na Internet, aby sa dali preberať aktualizácie.