Views
2 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

n 2 N Obsah Pred

n 2 N Obsah Pred použitím ..................................................................... 4 Ďalšie informácie o počítači VAIO................................. 5 Ergonomické zretele ..................................................... 7 Začíname ............................................................................ 9 Umiestnenie ovládacích prvkov a zásuviek ................ 10 Informácie o indikátoroch ........................................... 16 Pripojenie napájacieho zdroja..................................... 17 Používanie batérie....................................................... 19 Bezpečné vypnutie počítača....................................... 25 Používanie režimov nízkej spotreby............................ 26 Aktualizácia počítača .................................................. 29 Používanie počítača VAIO ................................................ 30 Používanie klávesnice ................................................. 31 Používanie dotykového panelu ................................... 33 Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami ............ 34 Používanie vstavanej kamery...................................... 35 Používanie optickej jednotky ...................................... 36 Používanie média „Memory Stick“.............................. 43 Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet ........................................................................... 49 Používanie Internetu.................................................... 55 Používanie siete (LAN) ................................................ 56 Používanie bezdrôtovej siete LAN...............................57 Používanie funkcie Bluetooth ......................................62 Používanie periférnych zariadení ......................................68 Pripojenie externých reproduktorov alebo slúchadiel.....................................................................69 Pripojenie externého displeja ......................................70 Výber režimu displeja ..................................................75 Používanie funkcie viacerých monitorov .....................76 Pripojenie externého mikrofónu...................................78 Pripojenie zariadenia USB...........................................79 Pripojenie zariadenia i.LINK.........................................81 Prispôsobenie vášho počítača VAIO.................................83 Nastavenie hesla .........................................................84 Používanie technológie Intel(R) VT ..............................91 Používanie nástroja VAIO Control Center....................92 Používanie aplikácie VAIO Power Management..........93 Rozšírenie vášho počítača VAIO.......................................94 Pridávanie a odoberanie pamäte.................................95

n 3 N Preventívne opatrenia..................................................... 101 Informácie o bezpečnosti.......................................... 102 Informácie o starostlivosti a údržbe.......................... 105 Zaobchádzanie s počítačom..................................... 106 Zaobchádzanie s obrazovkou LCD........................... 108 Používanie napájacieho zdroja.................................. 109 Zaobchádzanie so vstavanou kamerou .................... 110 Zaobchádzanie s diskami ......................................... 111 Používanie batérie..................................................... 112 Zaobchádzanie s médiami „Memory Stick“.............. 113 Zaobchádzanie so vstavaným úložným zariadením................................................................. 114 Odstraňovanie porúch .................................................... 115 Prevádzka počítača .................................................. 117 Aktualizácia a zabezpečenie systému ...................... 123 Obnovenie................................................................. 125 Batéria....................................................................... 127 Vstavaná kamera....................................................... 129 Siete (LAN a bezdrôtová sieť LAN) ........................... 131 Technológia Bluetooth .............................................. 135 Optické disky ............................................................ 139 Displej ....................................................................... 144 Tlač ........................................................................... 148 Mikrofón .................................................................... 149 Reproduktory.............................................................150 Dotykový panel..........................................................152 Klávesnica .................................................................153 Diskety.......................................................................154 Audio/video ...............................................................155 „Memory Stick“ .........................................................157 Periférne zariadenia...................................................158 Obchodné značky ...........................................................159 Oznámenie ......................................................................161