Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > n 30 N Používanie počítača VAIO Táto kapitola popisuje, ako využiť váš počítač VAIO na maximum. ❑ Používanie klávesnice (str. 31) ❑ Používanie dotykového panelu (str. 33) ❑ Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami (str. 34) ❑ Používanie vstavanej kamery (str. 35) ❑ Používanie optickej jednotky (str. 36) ❑ Používanie média „Memory Stick“ (str. 43) ❑ Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet (str. 49) ❑ Používanie Internetu (str. 55) ❑ Používanie siete (LAN) (str. 56) ❑ Používanie bezdrôtovej siete LAN (str. 57) ❑ Používanie funkcie Bluetooth (str. 62)

Používanie počítača VAIO > Používanie klávesnice n 31 N Používanie klávesnice Klávesnica obsahuje doplnkové klávesy, ktoré vykonávajú úlohy špecifické pre daný model. Kombinácie a funkcie s klávesom Fn ✍ Niektoré funkcie klávesnice sa dajú používať až po úplnom spustení operačného systému. Kombinácia/funkcia Fn + % (F2): vypnutie zvuku Fn + 2 (F3/F4): ovládanie hlasitosti Fn + 8 (F5/F6): ovládanie jasu Funkcia Vypína a zapína vstavané reproduktory alebo slúchadlá. Mení úroveň hlasitosti. Ak chcete zvýšiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F4, prípadne stlačte klávesy Fn+F4 a potom kláves M alebo ,. Ak chcete znížiť hlasitosť, stláčajte klávesy Fn+F3, prípadne stlačte klávesy Fn+F3 a potom kláves m alebo