Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami n 34 N Používanie tlačidiel so špeciálnymi funkciami Počítač môže byť vybavený špeciálnymi tlačidlami, ktoré pomáhajú pri používaní určitých funkcií počítača. Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Tlačidlo so špeciálnou funkciou Funkcie Tlačidlo ASSIST Tlačidlo VAIO Tlačidlo DISPLAY OFF Keď je počítač v štandardnom režime alebo v režime spánku, spúšťa softvér VAIO Care. Keď je počítač v režime dlhodobého spánku, tlačidlo ASSIST spúšťa softvér VAIO Recovery Center. V závislosti od modelu spúšťa aplikáciu Media Gallery alebo zapína a vypína hlasitosť. Vypína podsvietenie obrazovky LCD. Ak chcete zapnúť podsvietenie obrazovky LCD, vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov: - Stlačte ktorýkoľvek kláves. - Stlačte ktorékoľvek tlačidlo so špeciálnou funkciou. - Posuňte prst po dotykovom paneli. ! Podsvietenie obrazovky LCD nemožno zapnúť pomocou zariadenia USB, napríklad myši.

Používanie počítača VAIO > Používanie vstavanej kamery n 35 N Používanie vstavanej kamery Váš počítač je vybavený vstavanou kamerou MOTION EYE. Pomocou vopred nainštalovaného softvéru na zachytávanie snímok môžete vykonávať nasledujúce úkony: ❑ zachytávať statické snímky a nahrávať filmy, ❑ rozpoznávať a zachytávať pohyby objektu na účely monitorovania, ❑ upravovať zachytené údaje. ✍ Zapnutím počítača sa aktivuje vstavaná kamera. Použitím vhodného softvéru možno organizovať videokonferencie. ! Spustenie alebo ukončenie softvéru na výmenu okamžitých správ alebo úpravu videa neaktivuje ani nedeaktivuje vstavanú kameru. Pri používaní vstavanej kamery neuvádzajte počítač do režimu spánku ani dlhodobého spánku. Používanie vopred nainštalovaného softvéru na zachytávanie snímok 1 Kliknite na tlačidlo Štart, položky Všetky programy, ArcSoft WebCam Companion 3 a WebCam Companion 3. 2 Kliknite na požadovanú ikonu v hlavnom okne. Podrobné informácie týkajúce sa používania softvéru nájdete v súbore Pomocníka, ktorý je súčasťou softvéru. ✍ Pokiaľ zachytávate statické snímky alebo nahrávate film na tmavom mieste, kliknite na ikonu Capture v hlavnom okne a potom na ikonu WebCam Settings. V okne s vlastnosťami vyberte možnosť slabého osvetlenia alebo možnosť kompenzácie slabého osvetlenia.