Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 36 N Používanie optickej jednotky Váš počítač je vybavený optickou jednotkou. Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné. Konfiguráciu svojho počítača zistíte podľa technických údajov. Ako vložiť disk 1 Zapnite počítač. 2 Stlačením tlačidla na vysunutie disku (1) otvorte jednotku. Podávač jednotky sa vysunie.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 37 N 3 Do prostriedku podávača jednotky položte disk štítkom smerom nahor a jemne ho zatláčajte nadol, kým sa nezaistí na svojom mieste. ! Na podávač jednotky nevyvíjajte tlak. Pri umiestňovaní disku na podávač jednotky alebo jeho odstraňovaní držte spodnú časť podávača. 4 Podávač jednotky zatvorte jemným potlačením. ! Optický disk nevyberajte, kým je počítač v režime nízkej spotreby (spánku alebo dlhodobého spánku). Pred vybratím disku uveďte počítač späť do štandardného režimu.