Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 40 N Poznámky k používaniu optickej jednotky Poznámky k zapisovaniu údajov na disk ❑ ❑ ❑ Používajte iba okrúhle disky. Nepoužívajte disky akéhokoľvek iného tvaru (hviezda, srdce, karta a pod.), keďže tieto môžu poškodiť vašu optickú jednotku. Kým optická jednotka zapisuje údaje na disk, nenarážajte do počítača ani ním netraste. Kým optická jednotka zapisuje údaje na disk, nepripájajte ani neodpájajte napájací kábel alebo sieťový adaptér. Poznámky k prehrávaniu diskov Ak chcete dosiahnuť optimálny výkon pri prehrávaní diskov, mali by ste dodržiavať nasledujúce odporúčania: ❑ Niektoré prehrávače diskov CD a optické jednotky v počítačoch nemusia byť schopné prehrávať zvukové disky CD vytvorené pomocou média CD-R ani CD-RW. ❑ Niektoré prehrávače diskov DVD a optické jednotky v počítačoch nemusia byť schopné prehrávať disky DVD vytvorené pomocou média DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW ani DVD-RAM. ❑ V počítači nemožno prehrávať obsah niektorých médií Blu-ray Disc, prípadne prehrávanie médií Blu-ray Disc môže spôsobiť nestabilitu počítača. Ak chcete takýto obsah bez problémov prehrať, pomocou aplikácie VAIO Update prevezmite a nainštalujte najnovšie aktualizácie programu WinDVD BD. Informácie týkajúce sa používania aplikácie VAIO Update nájdete v časti Aktualizácia počítača (str. 29). ❑ V závislosti od systémového prostredia sa môžu počas prehrávania formátu AVC HD vyskytnúť prerušenia zvuku alebo straty snímok. ❑ Počas prehrávania disku počítač neuvádzajte do niektorého z režimov nízkej spotreby.

Používanie počítača VAIO > Používanie optickej jednotky n 41 N Poznámky ku kódom regiónov ❑ Na disku alebo balení je uvedený kód regiónu označujúci, v ktorom regióne a v akom type prehrávača sa dá disk prehrať. Pokiaľ na disku nie je uvedený kód „2“ (do regiónu „2“ patrí Európa), „5“ (do regiónu „5“ patrí Rusko) alebo „all“ (čo znamená, že sa daný disk dá prehrávať vo väčšine regiónov sveta), nemôžete ho prehrávať v počítači. ❑ ! Ak zmeníte kód regiónu, kým je spustený program WinDVD alebo WinDVD BD, reštartujte program alebo vysuňte a znova vložte disk, čím začne platiť nové nastavenie. Nepokúšajte sa zmeniť nastavenie kódu regiónu jednotky. Na problémy spôsobené zmenou nastavenia kódu regiónu jednotky sa nevzťahuje záruka.