Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 44 N Vloženie a vybratie média „Memory Stick“ Ako vložiť médium „Memory Stick“ 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“. 2 Médium „Memory Stick“ držte tak, aby šípka smerovala nahor a bola otočená smerom k zásuvke. 3 Médium „Memory Stick“ opatrne zasuňte do zásuvky, kým nezacvakne na svojom mieste. Médium netlačte do zásuvky násilím. ✍ Ak sa médium „Memory Stick“ nedá do zásuvky zasunúť ľahko, opatrne ho vytiahnite a skontrolujte, či ho zasúvate v správnom smere. Systém automaticky rozpozná médium „Memory Stick“ a zobrazí jeho obsah. Ak sa na pracovnej ploche nič nezobrazí, kliknite na tlačidlo Štart, položku Počítač a dvakrát kliknite na ikonu média „Memory Stick“. Po vložení média „Memory Stick“ do zásuvky sa ikona média „Memory Stick“ zobrazí v okne Počítač.

Používanie počítača VAIO > Používanie média „Memory Stick“ n 45 N ! Pred použitím média „Memory Stick Micro“ („M2“) ho nezabudnite vložiť do redukcie „M2“ na dvojnásobnú veľkosť. Ak médium zasuniete priamo do zásuvky „Memory Stick Duo“ bez redukcie, možno sa zo zásuvky nebude dať vytiahnuť. Ako vybrať médium „Memory Stick“ ! Kým svieti indikátor prístupu k médiu, nevyberajte médium „Memory Stick“. Mohli by ste stratiť údaje. Veľké objemy údajov môžu vyžadovať dlhší čas na načítanie, takže pred vybratím média „Memory Stick“ sa presvedčte, že indikátor nesvieti. 1 Nájdite zásuvku „Memory Stick Duo“. 2 Presvedčte sa, že indikátor prístupu k médiu nesvieti. 3 Médium „Memory Stick“ zatlačte smerom do počítača a uvoľnite. Médium „Memory Stick“ sa vysunie. 4 Médium „Memory Stick“ vytiahnite zo zásuvky. ! Médium „Memory Stick“ vyťahujte opatrne. V opačnom prípade môže nečakane vyskočiť.