Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 50 N Ako vytiahnuť modul ExpressCard ✍ Kroky č. 1 až 4 môžete preskočiť v prípade, že: - počítač je vypnutý. - na paneli úloh sa nezobrazuje ikona Bezpečné odstránenie hardvéru. - v okne Bezpečné odstránenie hardvéru sa nezobrazuje hardvér, ktorý chcete odpojiť. 1 Nájdite zásuvku ExpressCard. 2 Na paneli úloh kliknite na ikonu Bezpečne odstrániť hardvér a vysunúť médiá. 3 Vyberte hardvér, ktorý chcete odpojiť. 4 Podľa pokynov na obrazovke vytiahnite modul ExpressCard. 5 Modul ExpressCard zatlačte smerom do počítača tak, aby vyskočil. 6 Modul ExpressCard opatrne chyťte a vytiahnite ho zo zásuvky.

Používanie počítača VAIO > Používanie ďalších modulov alebo pamäťových kariet n 51 N Používanie pamäťovej karty SD Počítač je vybavený zásuvkou na pamäťové karty SD. Túto zásuvku môžete použiť na prenos dát medzi digitálnymi fotoaparátmi, kamerami, prehrávačmi a inými audiovizuálnymi zariadeniami. Skôr ako začnete pamäťovú kartu SD používať Do zásuvky na pamäťové karty SD na počítači možno vkladať nasledujúce pamäťové karty: ❑ Pamäťová karta SD ❑ Pamäťová karta SDHC Najnovšie informácie o kompatibilných pamäťových kartách nájdete na príslušnej webovej stránke technickej podpory uvedenej v časti Ďalšie informácie o počítači VAIO (str. 5).