Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 62 N Používanie funkcie Bluetooth Medzi počítačom a inými zariadeniami s pripojením Bluetooth ® , napríklad iným počítačom alebo mobilným telefónom, môžete nadviazať bezdrôtovú komunikáciu. Údaje sa medzi týmito zariadeniami dajú prenášať bez káblov do vzdialenosti 10 metrov v otvorenej oblasti. Bezpečnosť pripojenia Bluetooth Bezdrôtová technológia Bluetooth má funkciu autentifikácie, ktorá vám umožňuje určiť, s kým budete komunikovať. Vďaka funkcii autentifikácie môžete predísť tomu, aby akékoľvek anonymné zariadenia s pripojením Bluetooth získali prístup k počítaču. Keď dve zariadenia Bluetooth komunikujú prvýkrát, pre obe zariadenia by sa malo určiť spoločné heslo (heslo potrebné na komunikáciu), aby sa zariadenia mohli registrovať. Po registrácii zariadenia nie je potrebné heslo opäť zadávať. ✍ Heslo môže byť vždy iné, ale musí byť rovnaké na oboch stranách. V prípade niektorých zariadení, napr. myši, sa nedá zadať žiadne heslo.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 63 N Komunikácia s ďalším zariadením s pripojením Bluetooth Počítač môžete spojiť so zariadením Bluetooth, napr. iným počítačom, mobilným telefónom, vreckovým počítačom, myšou alebo digitálnym fotoaparátom, bez použitia akýchkoľvek káblov.