Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie počítača

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 66 N Poznámky k používaniu funkcie Bluetooth ❑ ❑ ❑ ❑ Prenosová rýchlosť sa mení v závislosti od nasledujúcich podmienok: ❑ Prekážky ako napr. steny nachádzajúce sa medzi zariadeniami ❑ Vzdialenosť medzi zariadeniami ❑ Materiál použitý v stenách ❑ Blízkosť mikrovlnných rúr a bezšnúrových telefónov ❑ Rušenie rádiových frekvencií a iné podmienky v danom prostredí ❑ Konfigurácia zariadení ❑ Typ softvérovej aplikácie ❑ Typ operačného systému ❑ Súčasné používanie funkcií bezdrôtovej siete LAN a pripojenia Bluetooth v počítači ❑ Veľkosť prenášaného súboru Z dôvodu obmedzení normy Bluetooth a elektromagnetického rušenia v prostredí sa v priebehu súvislého prenosu môžu veľké súbory niekedy poškodiť. Všetky zariadenia Bluetooth musia byť certifikované, aby sa zabezpečilo, že sa dodržia všetky požiadavky príslušných noriem. Dokonca aj keď sa normy dodržia, výkon jednotlivých zariadení, špecifikácie a prevádzkové postupy sa môžu líšiť. Prenos dát nemusí byť možný v akejkoľvek situácii. Ak v počítači prehrávate videá s výstupom zvuku z pripojeného zariadenia Bluetooth, môže sa stratiť synchronizácia obrazu a zvuku. Ide o častý jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu.

Používanie počítača VAIO > Používanie funkcie Bluetooth n 67 N ❑ ❑ ❑ Pásmo 2,4 GHz, v ktorom pracujú zariadenia Bluetooth a zariadenia bezdrôtových sietí LAN, používajú rôzne zariadenia. Zariadenia Bluetooth používajú technológiu na minimalizovanie rušenia z iných zariadení, ktoré používajú tú istú vlnovú dĺžku. Súčasné používanie funkcie Bluetooth a bezdrôtových komunikačných zariadení však môže spôsobiť rádiové rušenie, ktoré spôsobí, že komunikačná rýchlosť bude nižšia a dosah kratší, ako sú štandardné hodnoty. ✍ Pred použitím funkcie Bluetooth si prečítajte sprievodcu predpismi týkajúcimi sa pripojenia Bluetooth. V závislosti od výrobcu alebo verzie softvéru používaného výrobcom nemusí funkcia Bluetooth fungovať s inými zariadeniami. Pripojenie viacerých zariadení s pripojením Bluetooth k počítaču môže spôsobiť zahltenie kanálu, dôsledkom čoho bude slabý výkon zariadení. Ide o bežný jav technológie Bluetooth, ktorý neznamená poruchu.