Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 70 N Pripojenie externého displeja Niektoré funkcie a možnosti uvedené v tejto časti nemusia byť v počítači dostupné.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 71 N Pripojenie počítačového displeja alebo projektora K počítaču možno pripojiť externý displej, napríklad počítačový displej alebo projektor. Ako pripojiť počítačový displej alebo projektor 1 Napájací kábel (1) externého displeja alebo projektora zapojte do sieťovej zásuvky. 2 Pomocou kábla displeja (3) zapojte externý displej alebo projektor do zásuvky na monitor (2) na počítači. ✍ V prípade potreby prepojte konektor slúchadiel na projektore a konektor slúchadiel (4) i na počítači pomocou reproduktorového kábla (5).