Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Používanie

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 72 N ! Váš počítač je kompatibilný s normou HDCP a je schopný šifrovať prenosový kanál videosignálu za účelom ochrany autorských práv, čo vám umožňuje prehrávať široký výber kvalitného obsahu chráneného autorskými právami. Ak chcete prehrávať obsah chránený autorskými právami, pripojte k počítaču monitor kompatibilný s normou HDCP. Ak je k počítaču pripojený monitor, ktorý nezodpovedá norme, nebudete schopní prehrávať ani prehliadať žiaden obsah chránený autorskými právami. ✍ Ak je externý počítačový displej vybavený zásuvkou vstupu HDMI, zapojte jeden koniec kábla HDMI do zásuvky výstupu HDMI na počítači a druhý koniec do zásuvky vstupu HDMI na počítačovom displeji. Ak je počítač vybavený zásuvkou výstupu HDMI, pomocou redukcie HDMI na DVI-D pripojte monitor TFT/DVI. Kábel HDMI prenáša obrazový aj zvukový signál.

Používanie periférnych zariadení > Pripojenie externého displeja n 73 N Pripojenie televízora so vstupnou zásuvkou HDMI K počítaču sa dá pripojiť televízor vybavený vstupnou zásuvkou HDMI. Ako pripojiť televízor k počítaču ! Ak chcete počuť zvuk zo zariadenia zapojeného do zásuvky výstupu HDMI, musíte zmeniť výstupné zvukové zariadenie. Podrobné pokyny nájdete v časti Ako zmeniť výstupné zvukové zariadenie? (str. 155). 1 Do sieťovej zásuvky zapojte napájaciu šnúru televízora (1). 2 Jeden koniec kábla HDMI (2) zapojte do zásuvky výstupu HDMI (3) na počítači a druhý koniec do televízora. 3 Vstupný kanál televízora nastavte na externý vstup. 4 Nastavte systém na konfiguráciu televízora. ! Ak sa použije iný ovládač zariadenia ako od spoločnosti Sony, nezobrazí sa žiaden obraz a nebude počuť žiaden zvuk. Pri aktualizácii vždy inštalujte ovládač zariadenia od spoločnosti Sony.