Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Prispôsobenie vášho

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie nástroja VAIO Control Center n 92 N Používanie nástroja VAIO Control Center Nástroj VAIO Control Center vám umožňuje pristupovať k systémovým informáciám a špecifikovať preferencie pre správanie systému. Ako používať nástroj VAIO Control Center 1 Kliknite na tlačidlo Štart a položky Všetky programy a VAIO Control Center. 2 Vyberte požadovanú ovládaciu položku a zmeňte nastavenia. 3 Po skončení kliknite na OK. Nastavenie požadovanej položky sa zmení. ✍ Ďalšie informácie o jednotlivých možnostiach nájdete v súbore Pomocníka dodanom s nástrojom VAIO Control Center. Ak otvoríte nástroj VAIO Control Center ako štandardný používateľ, niektoré riadiace položky nebudú viditeľné.

Prispôsobenie vášho počítača VAIO > Používanie aplikácie VAIO Power Management n 93 N Používanie aplikácie VAIO Power Management Správa napájania umožňuje nastaviť plány prevádzky pri napájaní zo siete alebo batérie, ktoré vyhovujú vašim požiadavkám na spotrebu energie. Funkcia VAIO Power Management dopĺňa funkciu Možnosti napájania systému Windows. S touto softvérovou aplikáciou môžete vylepšiť funkcie riadenia spotreby systému Windows na zabezpečenie lepšej prevádzky vášho počítača a dosiahnutia dlhšej výdrže batérie. Výber plánu napájania Po spustení počítača sa na paneli úloh zobrazí ikona stavu napájania. Táto ikona indikuje napájací zdroj, ktorý práve používate. Po kliknutí na túto ikonu sa zobrazí okno, ktoré indikuje stav napájania. Ako zvoliť plán napájania 1 Pravým tlačidlom myši kliknite na ikonu stavu napájania na paneli úloh a vyberte možnosť Možnosti napájania. 2 Zvoľte váš požadovaný plán napájania. Ako zmeniť nastavenia plánu napájania 1 Kliknite na položku Zmeniť nastavenia plánu napravo od požadovaného plánu napájania v okne Možnosti napájania. Podľa potreby zmeňte režim spánku a nastavenia displeja. 2 Ak potrebujete zmeniť rozšírené nastavenia, kliknite na položku Zmeniť rozšírené nastavenia napájania a prejdite na krok č. 3. V opačnom prípade kliknite na tlačidlo Uložiť zmeny. 3 Kliknite na kartu VAIO Power Management. Zmeňte nastavenia pre každú položku. 4 Kliknite na tlačidlo OK. ✍ Aktuálny plán napájania môžete skontrolovať pomocou funkcie VAIO Power Management Viewer v aplikácii VAIO Control Center.