Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Slovaque

Rozšírenie vášho

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n 98 N 6 Aktuálne nainštalovaný pamäťový modul vyberte takto: ❑ Potiahnite zarážky v smere šípok (1). Pamäťový modul sa uvoľní. ❑ Skontrolujte, či sa pamäťový modul vyklopí, a potom ho vytiahnite v smere šípky (2). 7 Vyberte nový pamäťový modul z balenia.

Rozšírenie vášho počítača VAIO > Pridávanie a odoberanie pamäte n 99 N 8 Pamäťový modul zasuňte do zásuvky a stlačte ho tak, aby sa zaistil na svojom mieste. ! Okrem pamäťového modulu sa nedotýkajte žiadnych ďalších komponentov na základnej doske. Ak chcete vložiť iba jeden pamäťový modul, v každom prípade použite zásuvku nižšie. V každom prípade hranu pamäťového modulu s konektorom zasuňte do zásuvky, pričom zárez na module zarovnajte s malým výstupkom v otvorenej zásuvke. Pamäťový modul s nesprávnou orientáciou nezatláčajte nasilu do zásuvky, pretože by ste mohli poškodiť zásuvku alebo modul. 9 Nasaďte späť kryt priestoru s pamäťovými modulmi. 10 Utiahnite skrutku na spodnej strane počítača. 11 Nainštalujte späť batériu a počítač zapnite.