Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Надстройка

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n100 N 8 Плъзнете модула на паметта в слота за модул на паметта и го натиснете, докато щракне на място. ! Не докосвайте други компоненти по дънната платка, освен модула на паметта. Ако искате да поставите само един модул на паметта, използвайте по-долния слот. Вкарайте конектора на модула на паметта в слота, като същевременно подравните вдлъбнатината на модула с малката издатина в отворения слот. Не поставяйте модула с памет в слота с неправилна ориентация, тъй като това може да повреди слота и модула. 9 Поставете обратно капака на отделението на модула на паметта. 10 Затегнете винтовете от долната страна на компютъра. 11 Поставете отново батерията и включете компютъра.

Надстройка на компютъра VAIO > Добавяне и махане на памет n101 N Преглед на количеството памет Преглед на количеството памет 1 Включете компютъра. 2 Щракнете върху Старт, Всички програми и VAIO Control Center. 3 Щракнете върху System Information и System Information. Можете да проверите количеството системна памет отдясно. Ако допълнителната памет не се появява, повторете процедурата по поставяне и рестартирайте компютъра.