Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Предпазни

Предпазни мерки > n102 N Предпазни мерки В този раздел се описват указания за безопасност и предпазни мерки, които да ви помогнат да защитите компютъра VAIO от потенциална повреда. ❑ Информация за безопасност (стр. 103) ❑ Информация за поддръжка и обслужване (стр. 106) ❑ Работа с компютъра (стр. 107) ❑ Работа с LCD екрана (стр. 109) ❑ Използване на източника на захранване (стр. 110) ❑ Използване на вградената камера (стр. 111) ❑ Работа с дискове (стр. 112) ❑ Използване на батерията (стр. 113) ❑ Боравене с “Memory Stick” (стр. 114) ❑ Използване на вграденото устройство за съхранение (стр. 115)

Предпазни мерки > Информация за безопасност n103 N Информация за безопасност Компютър ❑ ❑ ❑ ❑ Използвайте компютъра на твърда, стабилна повърхност. Препоръчително е да не използвате компютъра директно от скута си. Температурата от долната страна на компютъра може да се повиши по време на нормална работа и след продължителен период от време може да доведе до дискомфорт или изгаряния. Осигурете достатъчна вентилация, за да предотвратите вътрешно прегряване. Не поставяйте компютъра на порести повърхности, като например килими, одеала, кушетки или легла, както и близо до драперии, които могат да препречат отворите му на въздух. Използвайте само указаните периферно оборудване и интерфейсни кабели. Източник на захранване ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Избягвайте контакт на адаптера за променлив ток с кожата. Преместете адаптера за променлив ток далеч от тялото си, ако той се затопли и причинява дискомфорт. Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, тъй като това може да доведе до пожар. За да изключите кабела, го издърпайте, като го държите за щепсела. Никога не дърпайте самия кабел. Изключете компютъра от електрическия контакт, ако не смятате да го използвате за дълъг период от време. Когато не се използва адаптера за променлив ток, изключете го от контакта на мрежата. Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата.