Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 10 N Местоположение на контроли и портове Отделете малко време, за да се запознаете с контролите и портовете, показани на следващите страници. Отпред A Вграден микрофон (моно) B Индикатор на вградена MOTION EYE камера (стр. 16) C Вградена MOTION EYE камера (стр. 36) D LCD екран (стр. 109) E Бутон ASSIST * (стр. 35) F Бутон DISPLAY OFF * (стр. 35) G Бутон VAIO * (стр. 35) H Бутон за захранване I Клавиатура (стр. 31) J Тъчпад (стр. 33) K Бутон надясно (стр. 33) L Бутон наляво (стр. 33) * Само на избрани модели.

Първи стъпки > Местоположение на контроли и портове n 11 N A Вградени високоговорители (стерео) B Индикатор за Num lock (стр. 16) C Индикатор за Caps lock (стр. 16) D Индикатор за Scroll lock (стр. 16) E Слот за “Memory Stick Duo” * (стр. 44) F Индикатор за достъпа на медии (стр. 16) G Слот за SD карта с памет (стр. 51) H Индикатор за захранване (стр. 16) I Индикатор за зареждане (стр. 16) J Индикатор за дисково устройство (стр. 16) K Превключвател WIRELESS (стр. 57), (стр. 62) L Индикатор WIRELESS (стр. 16) * Компютърът поддържа само “Memory Stick” с размер Duo.