Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Работа с компютъра n124 N Какво да направя, ако не мога да стартирам компютъра от USB-флопидисково устройство, свързано към него? За да стартирате от USB флопидисково устройство, ще се наложи да смените устройството за стартиране. Изключете компютъра и натиснете клавиша F11, когато се появи емблемата на VAIO.

Отстраняване на неизправности > Актуализиране/защита на системата n125 N Актуализиране/защита на системата Как да намеря важни актуализации за компютъра? Можете да намерите и инсталирате най-новите актуализации на компютъра чрез следните софтуерни приложения: Windows Update и VAIO Update. За допълнителна информация вж. Актуализиране на компютъра (стр. 29). Как да защитя компютъра от заплахи за сигурността, като например вируси? Операционната система Microsoft Windows е предварително инсталирана на компютъра. Най-добрият начин за защита на компютъра срещу заплахи за сигурността, като например вируси, е да се изтеглят и инсталират редовно най-новите актуализации на Windows. Можете да получите важни актуализации на Windows по следния начин: ! За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет. 1 Щракнете върху Старт и Контролен панел. 2 Щракнете върху Система и защита. 3 Щракнете върху Център за действие. 4 Следвайте екранните инструкции, за да настроите автоматичните или планираните актуализации.