Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Възстановяване n128 N Как мога да проверя обема на дела за възстановяване? Вграденото устройство за съхранение съдържа дела за възстановяване, където се съхраняват данните за възстановяване на системата. За да проверите обема на дела за възстановяване, следвайте тези стъпки: 1 Щракнете върху Старт, щракнете с десен бутон върху Компютър и изберете Управление. 2 Щракнете върху Управление на дисковете в Съхраняване в левия прозорец. Обемът на дела за възстановяване и общият обем на устройството C са показани в реда Диск 0 в централния прозорец.

Отстраняване на неизправности > Батерия n129 N Батерия Как да проверя състоянието на зареждане на батерията? С помощта на индикатора за зареждане на батерията можете да проверите нейното състояние. За допълнителна информация вж. Зареждане на батерията (стр. 22). Кога компютърът работи на захранване от електрическата мрежа? Когато компютърът е свързан към контакта чрез променливотоковия адаптер, той използва ток от електрическата мрежа, дори ако батерията е поставена. Кога трябва да презаредя батерията? Презаредете батерията, когато: ❑ Батерията свършва и индикаторите за заряд и захранване мигат. ❑ Когато не сте използвали батерията продължително време. Кога трябва да сменя батерията? Ако след пълно зареждане енергията на батерията се изчерпва бързо, е възможно нейният експлоатационен цикъл да е към края си и тя трябва да бъде сменена. Трябва ли да се притеснявам, ако поставената батерия е топла? Не, за батерията е нормално да е топла, когато компютърът се захранва от нея.