Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Отстраняване

Отстраняване на неизправности > Дисплей n148 N Защо на екрана не се показва видео? ❑ ❑ Ако изходният дисплей е насочен към външен дисплей, който е изключен, няма да виждате видео на екрана на компютъра. Спрете възпроизвеждането на видео, изберете за изходен дисплей екрана на компютъра и стартирайте повторно възпроизвеждането на видео. Вж. Избор на режими на дисплея (стр. 75) за промяна на изходния дисплей. Друга възможност е да натиснете клавишите Fn + F7, за да смените изходния дисплей. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 31). Видео паметта на компютъра може да не е достатъчна за показване на видео клипове с висока разделителна способност. В такъв случай намалете разделителната способност на LCD екрана. За промяна на разделителната способност на екрана следвайте тези стъпки: 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Разделителна способност на екрана. 2 Щракнете върху падащия списък до Разделителна способност. 3 Преместете плъзгача нагоре, за да увеличите или намалите разделителната способност на екрана. ✍ Можете да проверите общата свободна графична памет и видео памет. Щракнете с десен бутон върху работния плот, изберете Разделителна способност на екрана и щракнете върху Разширени настройки и раздела Адаптер. Стойността може да се изведе различна от действителната памет на компютъра. Какво да правя, ако екранът ми се затъмни? Натиснете клавишите Fn + F6, за да осветлите екрана на компютъра. Какво да правя, ако външният дисплей не се включва? Натиснете клавишите Fn + F7, за да промените изходния дисплей. За допълнителна информация вж. Комбинации и функции с клавиша Fn (стр. 31).

Отстраняване на неизправности > Дисплей n149 N Как да стартирам Windows Aero? Следвайте тези стъпки, за да стартирате Windows Aero: 1 Щракнете с десен бутон върху работния плот и изберете Персонализиране. 2 Изберете желаната тема от Теми на Aero. За информация за функциите на Windows Aero, като например Windows Flip 3D, вж. Помощ и поддръжка на Windows.