Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Свързване на източник на електрозахранване n 18 N ✍ За да изключите компютъра напълно от електрическата мрежа, изключете адаптера за променлив ток от мрежата. Уверете се, че имате лесен достъп до контакта на мрежата. Ако не смятате да използвате компютъра за продължителен период от време, превключете го в режим на хибернация. Вж. Използване на режим на хибернация (стр. 28).

Първи стъпки > Използване на батерията n 19 N Използване на батерията Доставената с компютъра батерия не е напълно заредена при доставката. Поставяне/изваждане на батерията Поставяне на батерията 1 Изключете компютъра и затворете капака на LCD екрана. 2 Плъзнете навътре превключвателя на батерията LOCK (1).