Views
3 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на батерията n 24 N Удължаване на живота на батерията Когато компютърът работи с енергия от батерията, може да удължите живота на батерията с помощта на следните методи. ❑ Намалете яркостта на LCD дисплея на екрана на компютъра. ❑ ❑ ❑ Използвайте енергоспестяващия режим. За допълнителна информация вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 26). Променете настройките за пестене на енергия в Опции за захранване. За допълнителна информация вж. Използване на VAIO Power Management (стр. 93). Задайте тапета в Long Battery Life Wallpaper Setting като фон на работния плот с помощта на VAIO Control Center.

Първи стъпки > Безопасно изключване на компютъра n 25 N Безопасно изключване на компютъра За да избегнете загуба на данни, изключвайте компютъра правилно, както е описано по-долу. Изключване на компютъра 1 Изключете периферните устройства, свързани към компютъра. 2 Щракнете върху Старт и бутона Изключване. 3 Отговорете на всички прозорци, които ви предупреждават да запазите документи или да вземете в предвид други потребители, и изчакайте, докато компютърът се изключи автоматично. Индикаторът за захранването се изключва.