Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 26 N Използване на режимите за пестене на електроенергия Можете да се възползвате от настройките за управление на захранването, за да пестите енергията на батерията. Освен нормалния режим на работа, компютърът разполага и с два отделни режима на пестене на енергия според вашите предпочитания: режим на заспиване и на хибернация. ! Ако не възнамерявате да използвате компютъра за дълъг период от време, докато е изключен от електрическата мрежа, превключете компютъра в режим на хибернация или го изключете. Ако енергията в батерията се изчерпа, докато компютърът е в режим на заспиване, ще загубите всички незапазени данни. Няма да е възможно връщането до предходното състояние на работа. За да избегнете загуба на данни, трябва често да запазвате своята информация. Режим Нормален режим Режим на заспиване Режим на хибернация Описание Това е нормалното състояние на компютъра, когато се използва. В този режим свети зеленият индикатор на захранването. В режим на заспиване се изключва LCD екрана, а вградените устройства за съхранение и процесора преминават в режим на по-ниска консумация на електроенергия. В този режим мига бавно оранжевият индикатор на захранването. Компютърът се възстановява от режим на заспиване по-бързо, отколкото от режим на хибернация. Режимът на заспиване обаче използва повече електроенергия, отколкото режимът на хибернация. Докато компютърът е в режим на хибернация, състоянието на системата се записва на вграденото устройство за съхранение и захранването се изключва. Дори когато енергията се изчерпи, няма да бъде загубена информация. В този режим не свети индикаторът за захранването.

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 27 N Използване на режима на заспиване Активиране на режим на заспиване Щракнете върху Старт, изберете стрелката Връщане към нормален режим ❑ ❑ Натиснете произволен клавиш. Натиснете бутона на захранването на компютъра. до бутона Изключване, а след това щракнете върху Заспиване. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично. Ще загубите всички незапазени данни.