Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Първи стъпки

Първи стъпки > Използване на режимите за пестене на електроенергия n 28 N Използване на режим на хибернация Активиране на режим на хибернация Натиснете клавишите Fn + F12. Друга възможност е да щракнете върху Старт, да изберете стрелката до бутона Изключване, а след това да щракнете върху Хибернация. ! Не местете компютъра, преди да се изключи индикаторът на захранването. Връщане към нормален режим Натиснете бутона на захранването. ! Ако натиснете и задържите бутона на захранването за повече от четири секунди, компютърът ще се изключи автоматично.

Първи стъпки > Актуализиране на компютъра n 29 N Актуализиране на компютъра Задължително актуализирайте компютъра VAIO със следните софтуерни приложения, за да работи по-ефективно и защитено. Функцията VAIO Update ви уведомява автоматично за налични в интернет нови актуализации за подобряване на производителността на компютъра, след което ги изтегля и инсталира. ❑ Windows Update Щракнете върху Старт, Всички програми и Windows Update и следвайте екранните инструкции. ❑ VAIO Update 5 Щракнете върху Старт, Всички програми, VAIO Update 5 и следвайте екранните инструкции. ! За да можете да изтегляте актуализации, е необходимо компютърът да е свързан към интернет.