Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на клавиатурата n 32 N Комбинация/Свойство Fn + / (F9/F10): мащабиране Функция Промяна на размера на изображение или документ, показан в даден софтуер. За да намалите или отдалечите изгледа (намаляване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F9. За да увеличите и приближите изгледа (увеличаване на мащаба), натиснете клавишите Fn + F10. Вж. помощния файл, включен във VAIO Control Center, за повече информация. Fn + (F12): хибернация Предоставяне на най-ниското ниво на консумация на електроенергия. Когато изпълните тази команда, състоянията на системата и на свързаните периферни устройства се записва на вграденото устройство за съхранение и системата се изключва. За да възстановите системата до първоначалното й състояние, натиснете бутона на захранването, за да я включите. За подробности относно управление на захранването вж. Използване на режимите за пестене на електроенергия (стр. 26).

Използване на VAIO компютъра > Използване на тъчпада n 33 N Използване на тъчпада Чрез тъчпада можете да поставяте курсора върху обекти на екрана, да ги избирате, плъзгате и да ги превъртате. Действие Поставяне на курсора Щракване Двукратно щракване Щракване с десен бутон Плъзгане Превъртане Трептене Свиване Описание Плъзнете пръста си по тъчпада (1), за да поставите курсора (2) върху елемент или обект. Натиснете левия бутон (3) веднъж. Натиснете левия бутон два пъти подред. Натиснете десния бутон (4) веднъж. В много приложения с това действие се извежда контекстно меню за клавишни комбинации (ако има такова). Плъзнете пръста си по тъчпада, докато държите натиснат левия бутон. Плъзнете пръста си по десния край на тъчпада, за да превъртате вертикално. Плъзнете пръста си по долния край на тъчпада, за да превъртате хоризонтално. След като веднъж вертикалното или хоризонталното превъртане е активирано, може да завъртите пръста си в кръг по тъчпада, за да продължите превъртането, без да е необходимо да махате пръста си от тъчпада (функцията за превъртане е достъпна само при приложения, които поддържат свойството за превъртане на тъчпада). Плъзнете бързо два пръста успоредно на тъчпада. От софтуера за уеб браузър или от софтуера за преглеждане на изображения можете да преместите вляво, за да се върнете, или да преместите вдясно, за да продължите. С някои софтуерни приложения можете да извършите движение, подобно на свиване с пръстите си върху тъчпада, за да увеличавате. Разгънете, за да увеличите, или свийте, за да намалите.