Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на тъчпада n 34 N ✍ Можете да деактивирате/активирате тъчпада, когато към компютъра е свързана мишка. За да промените настройките на тъчпада, използвайте VAIO Control Center. ! Преди да забраните тъчпада, свържете мишка. Ако забраните тъчпада, преди да сте свързали мишка, за операции с курсора ще можете да използвате само клавиатурата.

Използване на VAIO компютъра > Използване на бутоните със специални функции n 35 N Използване на бутоните със специални функции Компютърът може да е оборудван със специални бутони, който улеснява използването на определени функции на компютъра. Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър. Вж. спецификациите, за да проверите конфигурацията на вашия компютър. Бутон със специална функция Бутон ASSIST Бутон VAIO Бутон DISPLAY OFF Функции Стартира VAIO Care, докато компютърът е в нормален режим или в режим на заспиване. Докато компютърът е изключен или в режим на хибернация, бутонът ASSIST стартира VAIO Recovery Center. Стартира Media Gallery или включва/изключва звука в зависимост от вашия модел. Изключва осветлението на LCD екрана. За да включите осветлението на LCD екрана, направете едно от следните неща: - Натиснете произволен клавиш. - Натиснете някои от бутоните със специални функции. - Плъзнете пръста си по тъчпада. ! Не можете да включите осветлението на LCD екрана с USB устройство, като например мишка.