Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 42 N Бележки за регионалните кодове ❑ Върху етикетите на дисковете или опаковките има индикатори с регионални кодове, които обозначават в кой регион и с какъв тип плейър можете да възпроизведете диска. Освен ако регионалният код не указва регион “2” (Европа спада към регион “2”), “5” (Русия спада към регион “5”) или “all” (това означава, че можете да възпроизвеждате този диск в повечето региони в света), няма да можете да възпроизведете диска на компютъра. ❑ ! Ако смените регионалния код, докато се изпълнява софтуера WinDVD или WinDVD BD, рестартирайте програмата или извадете диска от устройството и го поставете отново, за да се активира новата настройка. Не се опитвайте да сменяте настройката на регионалния код на устройството. Всякакви усложнения, причинени от промяна на настройката на регионалния код на устройството, не се покриват от гаранцията.

Използване на VAIO компютъра > Използване на оптичното дисково устройство n 43 N Възпроизвеждане на дискове Възпроизвеждане на диск 1 Поставете диска в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички стартирани софтуерни приложения, преди да възпроизведете диск. 2 Ако нищо не се появи на работния плот, щракнете върху Старт, Всички програми, след което изберете желания софтуер за възпроизвеждане на диск. За инструкции относно това как да използвате софтуера вж. помощния файл към софтуера. Копиране на файлове на дискове Копиране на файлове на диск 1 Поставете записваем диск в оптичното дисково устройство. ! Свържете адаптера за променлив ток към компютъра и затворете всички стартирани софтуерни приложения, преди да копирате файлове на диск. 2 Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Всички програми, след което щракнете върху желаната програма за запис на дискове, за да копирате файлове на диска. За инструкции относно това как да използвате софтуера вж. помощния файл към софтуера.