Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 44 N Използване на “Memory Stick” карта с памет Носителят “Memory Stick” е компактен, преносим и универсален записващ носител с интегрална схема, проектиран специално за обмен и споделяне на цифрови данни със съвместими продукти, като например цифрови фотоапарати, мобилни телефони и други устройства. Тъй като е сменяем, той може да се използва като външно устройство за съхранение на информация. Преди използване на “Memory Stick” картата с памет Слотът за “Memory Stick Duo” картата с памет на компютъра може да включва следните размери и типове носители: ❑ “Memory Stick Duo” ❑ “Memory Stick PRO Duo” ❑ “Memory Stick PRO-HG Duo” ! Компютърът поддържа само “Memory Stick” с размер Duo и не поддържа “Memory Stick” със стандартен размер. За най-актуалната информация за “Memory Stick” картата с памет посетете [memorystick.com] на адрес http://www.memorystick.com/en/.

Използване на VAIO компютъра > Използване на “Memory Stick” карта с памет n 45 N Поставяне и изваждане на носител “Memory Stick” Поставяне на “Memory Stick” носител 1 Намерете слота за “Memory Stick Duo”. 2 Хванете носителя “Memory Stick” така, че стрелката да сочи надолу и към слота. 3 Внимателно плъзнете носителя “Memory Stick” в слота, докато щракне на място. Не го вкарвайте със сила в слота. ✍ Ако носителят “Memory Stick” не влиза лесно в слота, го извадете внимателно и проверете дали го поставяте в правилната посока. Носителят “Memory Stick” се открива автоматично от системата и съдържанието му се показва на екрана. Ако на работния плот не се появи нищо, щракнете върху Старт, Компютър, след което щракнете двукратно върху иконата на носителя “Memory Stick”. Иконата “Memory Stick” ще се покаже в прозореца Компютър, след като поставите носителя “Memory Stick” в слота.