Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на други модули/карти с памет n 54 N Бележки за използването на карти с памет Общи бележки за използването на картите с памет ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Уверете се, че използвате карти с памет, съвместими с поддържаните стандарти от компютъра. Задължително дръжте картата с памет с насочена в правилната посока стрелка, когато я поставяте в слота. За да избегнете повреда на компютъра или на картата, не поставяйте картата с памет със сила в слота, ако тя не влиза лесно. Внимавайте при вкарване или изкарване на картата с памет от слота. Не го вкарвайте в слота и не го изкарвайте от там със сила. Не изваждайте картата с памет, докато свети индикаторът за достъп до носителя. Ако го направите, може да загубите информация. Не се опитвайте да вкарате различен тип карта с памет или адаптер за карта с памет в слота за карта с памет. Несъвместима карта с памет или адаптер за такава карта може да доведе до затруднения при махането от слота и до щети по компютъра. Бележки за използването на SD картите с памет ❑ ❑ ❑ Компютърът е тестван и е съвместим само с основните карти с памет, предлагани на пазара към септември 2009 г. Не се гарантира обаче съвместимост за всички карти с памет. Изпробвани са SD карти с памет с капацитет до 2 ГБ и SDHC карти с памет с капацитет до 32 ГБ и е счетено, че са съвместими с компютъра. Слотът за SD карта с памет на компютъра не поддържа функцията за високоскоростен обмен на данни на SD и SDHC карти с памет.

Използване на VAIO компютъра > Използване на интернет n 55 N Използване на интернет Преди да използвате интернет, трябва да се регистрирате с даден интернет доставчик и да настроите устройствата, необходими за свързване на компютъра в интернет. Вашият интернет доставчик може да предлага следните типове интернет връзки: ❑ Домашна оптика (FTTH) ❑ Цифрова абонатна линия (DSL) ❑ Кабелен модем ❑ Сателит ❑ Комутируема връзка Обърнете се към вашия интернет доставчик за подробна информация относно необходимите устройства за интернет, както и за това как да свържете компютъра в интернет. ✍ За да свържете компютъра към интернет посредством безжична LAN връзка, трябва да настроите безжичната LAN мрежа. За допълнителна информация вж. Използване на безжична LAN (стр. 57). ! При свързване на компютъра към интернет, не забравяйте да вземете необходимите предпазни мерки за защита на компютъра от онлайн заплахи. В зависимост от договора за услуги с интернет доставчика може да се наложи да свържете външен модем, например телефонен USB модем, DSL модем или кабелен модем към компютъра, за да се свържете към интернет. За подробна информация относно настройката на връзката и конфигурацията на модема вж. съответното ръководство към вашия модем.