Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 60 N Стартиране на комуникации по безжична LAN Необходимо е първо да установите безжична LAN комуникация между вашия компютър и дадена точка на достъп (не е доставена в комплекта). Вж. Помощ и поддръжка на Windows за повече информация. ! За повече информация за избора на канал, който да използва точката на достъп, вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. За стартиране на безжичната LAN връзка 1 Уверете се, че е настроена точка на достъп. За повече информация вж. ръководството, придружаващо точката на достъп. 2 Включете превключвателя WIRELESS. 3 Щракнете върху иконата VAIO Smart Network на лентата на задачите. 4 Щракнете върху превключвателя до желаната опция за безжична връзка, за да я превключите на On в прозореца VAIO Smart Network. Уверете се, че индикаторът WIRELESS свети. ! Безжичната LAN връзка с честота 5 ГХц, налична само при някои модели, е забранена по подразбиране. За да разрешите връзката по честота от 5 ГХц, трябва да изберете опцията за използване на честота от 5 ГХц или и двете честоти от 2,4 ГХц и 5 ГХц от падащия списък за Wireless LAN Settings в прозореца с настройки VAIO Smart Network. 5 Щракнете върху или на лентата на задачите. 6 Изберете желаната точка на достъп и щракнете върху Свързване. ✍ За WPA-PSK или WPA2-PSK удостоверяване трябва да въведете парола. За паролата големите и малките букви имат значение и тя трябва да бъде текстов низ, дълъг между 8 и 63 символа, или шестнадесетичен низ от 64 символа.

Използване на VAIO компютъра > Използване на безжична LAN n 61 N Спиране на комуникации по безжична LAN За спиране на безжичната LAN връзка Щракнете върху превключвателя до Wireless LAN, за да я превключите на Off в прозореца VAIO Smart Network. ! Изключването на функцията за безжична LAN, докато се използват дистанционно документи, файлове или ресурси, може да доведе до загуба на данни.