Views
7 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > n 68 N Използване на периферни устройства Можете да увеличите функциите на своя компютър VAIO чрез различните портове на компютъра. ❑ Свързване на външни високоговорители или слушалки (стр. 69) ❑ Свързване на външен дисплей (стр. 70) ❑ Избор на режими на дисплея (стр. 75) ❑ Използване на функцията за множество монитори (стр. 76) ❑ Свързване на външен микрофон (стр. 78) ❑ Свързване на USB устройство (стр. 79) ❑ Свързване на i.LINK устройство (стр. 81)

Използване на периферни устройства > Свързване на външни високоговорители или слушалки n 69 N Свързване на външни високоговорители или слушалки Можете да свържете външни устройства за възпроизвеждане на звук (не са доставени в комплекта) като високоговорители или слушалки към компютъра. Свързване на външни високоговорители ✍ Уверете се, че високоговорителите са проектирани за използване с компютър. ! Намалете силата на звука на високоговорителите, преди да ги включите. Свържете външните високоговорители (1) към жака за слушалки (2) i с кабела на високоговорителя (3) (не е доставен в комплекта).