Views
6 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 70 N Свързване на външен дисплей Някои от функциите и опциите в този раздел може да не са налични на вашия компютър.

Използване на периферни устройства > Свързване на външен дисплей n 71 N Свързване на компютърен дисплей или проектор Можете да свържете външен дисплей, като например дисплей на компютър или проектор, към компютъра. Свързване на компютърен дисплей или проектор 1 Свържете захранващия кабел (1) на външния дисплей или проектора към електрически контакт. 2 Свържете външния дисплей или проектора към порта на монитора (2) на компютъра с кабел за дисплей (3). ✍ Ако е необходимо, свържете жака на слушалките към проектора и жака на слушалките (4) i към компютъра с кабел за високоговорител (5).