Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Bulgare

Използване

Използване на периферни устройства > Свързване на i.LINK устройство n 82 N Свързване на цифрова видео камера Свързване на цифрова видео камера Включете единия край на i.LINK кабела (1) (не е доставен в комплекта) към порта i.LINK (2) на компютъра, а другия край към порта DV In/Out (3) на цифровата видео камера. ✍ Процедурата на свързване зависи от вашето съвместимо с i.LINK устройство. За допълнителна информация вж. ръководството, придружаващо устройството. Нямате достъп до съдържанието на “Memory Stick” в цифровата видео камера чрез i.LINK връзка.

Персонализиране на компютъра VAIO > n 83 N Персонализиране на компютъра VAIO Този раздел описва накратко как се променят основните настройки на компютъра VAIO. Също така ще научите как се използва и персонализира изгледът на софтуера и помощните програми на Sony. ❑ Задаване на парола (стр. 84) ❑ Използване на Intel(R) VT (стр. 91) ❑ Използване на VAIO Control Center (стр. 92) ❑ Използване на VAIO Power Management (стр. 93)