Views
5 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Komma igång > Hitta

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 10 N Hitta kontroller och portar Ta dig tid att identifiera de kontroller och portar som visas på följande sidor. Framsida A Inbyggd mikrofon (mono) B Inbyggd MOTION EYE-kameraindikator (sidan 16) C Inbyggd MOTION EYE-kamera (sidan 35) D LCD-skärm (sidan 108) E ASSIST-knappen * (sidan 34) F Knappen DISPLAY OFF * (sidan 34) G Knappen VAIO * (sidan 34) H Strömbrytare I Tangentbord (sidan 31) J Pekplatta (sidan 33) K Höger knapp (sidan 33) L Vänster knapp (sidan 33) * Finns bara på vissa modeller.

Komma igång > Hitta kontroller och portar n 11 N A Inbyggda högtalare (stereo) B Num lock-indikator (sidan 16) C Caps lock-indikator (sidan 16) D Scroll lock-indikator (sidan 16) E ”Memory Stick Duo”-fack * (sidan 43) F Indikator för medieåtkomst (sidan 16) G SD-minneskortfack (sidan 51) H Strömindikator (sidan 16) I Laddningsindikator (sidan 16) J Indikator för skivenhet (sidan 16) K WIRELESS-omkopplare (sidan 57), (sidan 62) L WIRELESS-indikator (sidan 16) * Din dator stöder endast ”Memory Stick” i duostorlek.