Views
9 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Använda batteriet n112 N Använda batteriet ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Batteriets livslängd är kortare i kalla miljöer. Detta beror på att batteriet arbetar mindre effektivt vid lägre temperaturer. Batterier ska laddas vid temperaturer mellan 10 °C och 30 °C. Lägre temperaturer kräver längre laddningstid. När batteriet används eller laddas, blir det varmt. Detta är normalt och inget att oroa sig över. Det är inte nödvändigt att ladda ur batteriet fullständigt innan det laddas upp igen. Om batteriet laddas ur snabbt efter att ha blivit fulladdat, kan det bero på att batteriets livslängd håller på att ta slut. I så fall måste du byta batteriet.

Försiktighetsåtgärder > Hantera ”Memory Stick” n113 N Hantera ”Memory Stick” ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Rör inte vid kontakten på ”Memory Stick” med fingrarna eller metallföremål. Använd enbart den etikett som medföljer ”Memory Stick”. ”Memory Stick” får inte böjas, tappas eller öppnas. Försök inte att ta isär eller modifiera ”Memory Stick”. Håll ”Memory Stick” torr. ”Memory Stick” ska inte användas eller förvaras på ställen där det utsätts för: ❑ statisk elektricitet ❑ elektriska störningar ❑ extremt höga temperaturer, t.ex. i en bil som parkerats i solen ❑ direkt solljus ❑ hög luftfuktighet ❑ frätande ämnen. Använd förvaringsasken som medföljer ”Memory Stick”. Var noggrann med att säkerhetskopiera värdefulla data. Använd inte en spetsig penna för att skriva på etiketten på ”Memory Stick Duo”. Tryck på mediet kan skada interna komponenter.