Views
5 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Försiktighetsåtgärder

Försiktighetsåtgärder > Sköta den inbyggda lagringsenheten n114 N Sköta den inbyggda lagringsenheten Den inbyggda lagringsenheten (hårddisk eller solid state drive-enhet) har stor lagringskapacitet och läser och skriver data med hög hastighet. Men den kan lätt skadas om den används på fel sätt. Om den inbyggda lagringsenheten skadas går det inte att återfå förlorade data. Det är viktigt att datorn hanteras med försiktighet för att data inte ska gå förlorade. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. Se Teknisk information om du vill veta mer om hur din dator är konfigurerad. Så här undviker du skador på hårddisken ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Utsätt inte datorn för plötsliga rörelser. Håll datorn borta från magnetfält. Placera inte datorn på ställen där den kan utsättas för mekaniska vibrationer, eller där den står ostadigt. Flytta inte på datorn när den är påslagen. Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från hårddisken. Använd inte datorn på platser där den utsätts för kraftiga temperaturväxlingar. Ta inte ut hårddisken ur datorn. Så här undviker du skador på din solid state drive ❑ ❑ Stäng inte av och starta inte om datorn medan data skrivs på eller läses från solid state drive-enheten. Ta inte ut solid state drive-enheten ur datorn.

Felsökning > n115 N Felsökning I det här avsnittet beskrivs hur du löser vanliga problem som kan uppstå när du använder din VAIO-dator. Många av problemen är enkla att lösa. Försök med lösningarna nedan innan du kontaktar VAIO-Link. Vissa av funktionerna och alternativen i det här avsnittet kanske inte finns i din dator. ❑ Användning av datorn (sidan 117) ❑ Systemuppdatering/Säkerhet (sidan 123) ❑ Återställning (sidan 125) ❑ Batteri (sidan 127) ❑ Den inbyggda kameran (sidan 129) ❑ Nätverk (LAN/Trådlöst LAN) (sidan 131) ❑ Bluetooth-teknik (sidan 135) ❑ Optiska skivor (sidan 139) ❑ Bildskärm (sidan 144) ❑ Utskrift (sidan 148) ❑ Mikrofon (sidan 149) ❑ Högtalare (sidan 150) ❑ Pekplatta (sidan 152) ❑ Tangentbord (sidan 153) ❑ Disketter (sidan 154)