Views
8 months ago

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Sony VPCCW2C5E - VPCCW2C5E Mode d'emploi Suédois

Felsökning >

Felsökning > Användning av datorn n118 N Vad ska jag göra om den gröna strömindikatorn tänds men ingenting visas på skärmen? ❑ ❑ ❑ Kontrollera att datorns LCD-bakgrundsbelysning är på. Se Använda specialfunktionsknappar (sidan 34) för att sätta på LCD-bakgrundsbelysningen. Tryck på Alt+F4 flera gånger för att stänga programfönstret. Ett programfel kan ha uppstått. Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start, pilen bredvid knappen Stäng av och på Starta om för att starta om datorn. ❑ Om datorn inte startar om trycker du på tangenterna Ctrl+Alt+Delete och klickar på pilen bredvid knappen Stäng av ❑ och på Starta om. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Starta om. Om det här inte fungerar stänger du av datorn genom att hålla ned strömbrytaren i mer än fyra sekunder. Koppla från nätadaptern och låt datorn stå så i ungefär fem minuter. Anslut sedan nätadaptern och sätt på datorn igen. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad.

Felsökning > Användning av datorn n119 N Vad ska jag göra om datorn eller programmen slutar svara? ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ ❑ Om datorn slutar att svara när ett program körs kan du trycka på tangenterna Alt+F4 så stängs programfönstret. Om det inte hjälper att trycka på Alt+F4 kan du klicka på Start och på Stäng av för att stänga av datorn. Om datorn inte stängs av trycker du på Ctrl+Alt+Delete och klickar på knappen Stäng av. Om fönstret Windows-säkerhet visas klickar du på Stäng av. Om proceduren inte fungerar, håller du strömbrytaren intryckt tills datorn stängs av. ! Om du stänger av datorn med hjälp av knapparna Ctrl+Alt+Delete eller strömbrytaren kan osparad information gå förlorad. Koppla ur nätadaptern och ta bort batteriet. Vänta 3–5 minuter. Sätt tillbaka batteriet, anslut nätadaptern och starta datorn genom att trycka på strömbrytaren. Försök installera om programmet. Kontakta programmets utgivare eller leverantör av teknisk support.